Πολιτική Απορρήτου και Όροι χρήσης της Ιστοσελίδας μας

 

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται η Homo Digitalis.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/06/2018

 

  • Επικοινωνίες

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) τα οποία λαμβάνουμε στη διεύθυνση info@homodigitalis.gr διαβάζονται από ένα μέλος της ομάδας μας και στη συνέχεια προωθούνται στα υπόλοιπα μέλη, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Δεν προωθούμε σε τρίτους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία λαμβάνουμε στη διεύθυνση info@homodigitalis.gr ή στις άλλες “@homodigitalis.gr” διευθύνσεις των μελών μας, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του αποστολέα. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία λαμβάνουμε στη διεύθυνση info@homodigitalis.gr διαγράφονται μετά από περίοδο εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την επομένη της  παραλαβής τους. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η προώθηση σε τρίτους ή μη διαγραφή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνουμε είναι απαραίτητη για την τήρηση υποχρεώσεων της Homo Digitalis που πηγάζουν από τον νόμο ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Homo Digitalis.  Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, οι οποίοι εδρεύουν στην Ελλάδα. Συνεπώς, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας υπόκεινται στη νόμιμη πρόσβαση που επιτρέπεται υπό την Ελληνική νομοθεσία. Ο πάροχός μας αυτή τη στιγμή είναι η TopHost. Η ομάδα της Homo Digitalis χρησιμοποιεί SSL (Secure Sockets Layer) για να κρυπτογραφεί τις επικοινωνίες μέσω των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δεν διατηρούμε αντίγραφα των επικοινωνιών μας. Δεν ζητάμε πληροφορίες που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, ή πληροφορίες που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή, ή τον γενετήσιο προσανατολισμό κάποιου φυσικού προσώπου.

 

  • Πληροφορίες για τα μέλη και τους εργαζομένους μας

Συχνά, λαμβάνουμε βιογραφικά σημειώματα, συστατικές επιστολές ή άλλα συνοδευτικά έγγραφα από επίδοξα μέλη ή επίδοξους εργαζομένους της Homo Digitalis. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται στο εσωτερικό της Homo Digitalis, προκειμένου να αξιολογηθεί η αίτηση από τα αρμόδια όργανα της οργάνωσης. Οι πληροφορίες αυτές σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Μετά την περάτωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επίδοξων μελών ή των επίδοξων εργαζομένων οι πληροφορίες αυτές διαγράφονται. Κατ΄εξαίρεση οι εν λόγω πληροφορίες δύναται να διατηρηθούν για μελλοντική πλήρωση διαθέσιμων θέσεων στη Homo Digitalis εφόσον το εκάστοτε πρόσωπο το επιθυμεί και δώσει τη συγκατάθεσή του.

Διατηρούμε αρχείο με όλες τις λογιστικές και διοικητικές πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία της οργάνωσης, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας.

 

  • Ιστοσελίδα

Συνεργαζόμαστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου μας, την TopHost, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται. Η TopHost λειτουργεί ως επεξεργαστής των προσωπικών δεδομένων, ενώ η Homo Digitalis είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί σύστημα κρυπτογράφησης (SSL) για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πλοήγησή σας.

Πιστοί στις αξίες που πρεσβεύουμε, σας ενημερώνουμε ότι δεν τοποθετούμε cookies στις συσκευές των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας προκειμένου να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της παρουσίασης της ιστοσελίδας μας ή τον έλεγχο της ταυτότητας των επισκεπτών της.  Επομένως δεν καταγράφουμε τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Το μοναδικό είδος cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας ονομάζεται PHPSESSID, το οποίο έχει καθαρά τεχνικό χαρακτήρα εξυπηρετώντας τη λειτουργία του server. Π.χ. όταν συμπληρώνεις κάποια φόρμα στην ιστοσελίδα μας, εάν ξέχασες να συμπληρώσεις κάποιο αναγκαίο πεδίο, μέσω του PHPSESSID θα παρουσιαστεί μία ειδοποίηση στην οθόνη σου ότι υπάρχουν λάθη στην υποβολή της φόρμας. Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν έχεις συμπληρώσει όλα τα πεδία σωστά, θα παρουσιαστεί μια ειδοποίηση στην οθόνη σου ότι η υποβολή της φόρμας σου ήταν επιτυχής.

Στην ιστοσελίδα μας φιλοξενείται αρθρογραφία, δημοσιεύσεις, απόψεις, και προβληματισμοί  της Homo Digitalis ή και τρίτων, με τη ρητή συγκατάθεσή τους. Σε καμία περίπτωση το εν λόγω υλικό και κάθε υλικό που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα μας δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους, οι οποίοι ανακατευθύνουν σε τρίτες ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Homo Digitalis και συνεπώς, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων αυτών συνάδει με τη δική μας. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

 

  • Newsletter

Αν εγγραφείτε στο newsletter μας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) θα χρησιμοποείται αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό και δεν θα κοινοποιείται σε τρίτους. Οποιαδήποτε στιγμή θα μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή σας. Η συμμετοχή σας στο newsletter μας ισχύει για το ημερολογιακό έτος της εγγραφής σας. Κάθε νέο ημερολογιακό έτος θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την ανανέωση της συμμετοχής σας στο newsletter μας. Εάν δεν επιλέξετε την ανανέωση της συμμετοχής σας, το email σας θα διαγράφεται από το newsletter μας. Πληροφορίες σχετικά με στατιστικά στοιχεία του newsletter μας (π.χ αριθμός εγγεγραμμένων) ενδέχεται να κοινοποιούνται σε τρίτους.

 

  • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η Homo Digitalis χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει τη δραστηριότητά της και κατ’ επέκταση για να αυξήσει την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα. Όταν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να έρθετε σε επαφή με τη Homo Digitalis, η παρούσα πολιτική δεν εφαρμόζεται. Αντιθέτως η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στη πολιτική απορρήτου των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

  • Διορθώσεις

Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία διαθέτουμε, να διορθώσετε κάποια ανακρίβεια ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί σας στο info@homodigitalis.gr.

Στην περίπτωση που η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Homo Digitalis τροποποιηθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης θα αναγράφεται στην αρχή της παρούσας σελίδας, και μία σύντομη περιγραφή των αλλαγών θα ακολουθεί.

  • Ερωτήσεις

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή θέλετε να ζητήσετε διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@homodigitalis.gr.