Κατηγορία:Τελευταίες εξελίξεις
Comment(s): 0

Η Homo Digitalis υπογράφει τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Τεχνητή Νοημοσύνη της EPIC