Κατηγορία:Δράσεις, Τελευταίες εξελίξεις
Comment(s): 1

Η Homo Digitalis υπογράφει τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Τεχνητή Νοημοσύνη της EPIC