Κατηγορία:Δράσεις, Τελευταίες εξελίξεις
Comment(s): 0

Yποβολή καταγγελίας της Homo Digitalis στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μη συμμόρφωση της Ελλάδας με το δίκαιο της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα