Κατηγορία:Δράσεις, Τελευταίες εξελίξεις
Comment(s): 0

Γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ της ελλιπούς συμμόρφωσης της ΕΛ.ΑΣ με τις διατάξεις του Ν.4624/2019