09 Δεκ
  • By Homo Digitalis
  • Cause in

Αξιολογήσαμε τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε με το εργαλείο του CAP-A

Πόσο φιλικές για την ιδιωτικότητά μας είναι οι εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά; Τα μέλη της Homo Digitalis τις αξιολόγησαν χρησιμοποιώντας το εργαλείο που έχει αναπτύξει το CAP-A

Διάβασε περισσότερα