12 Μαΐ
  • By Homo Digitalis
  • Cause in

Προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας

Είναι κοινή παραδοχή ότι η επεξεργασία των δεδομένων υγείας απαιτεί αυξημένη προσοχή. O Δημοσθένης Κωστούλας αναλύει τα δικαιώματα των υποκειμένων δεδομένων καθώς και τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν από την μονάδα υγείας πριν την έναρξη παροχής υπηρεσίας υγείας, κατά την διάρκεια αυτής, αλλά και μετά την λήξη της.

Διάβασε περισσότερα