Mία μεγάλη συμμαχία ευρωπαϊκών οργανώσεων έχει ξεκινήσει τη συλλογή υπογραφών για την απαγόρευση της μαζικής βιομετρικής παρακολούθησης σε δημόσιους χώρους. Πρόκειται για την εκστρατεία #ReclaimYourFace, που πλέον αποτελεί επίσημη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και επιδιώκει την προστασία των δημόσιων χώρων από παρεμβατικές τεχνολογίες, όπως κάμερες εξοπλισμένες με λογισμικό αναγνώρισης προσώπου.

Τα βιομετρικά δεδομένα, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλικά αποτυπώματα, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από εθνικές και ενωσιακές αρχές, καθώς και ιδιωτικούς φορείς, για την ταυτοποίηση ή την κατάρτιση προφίλ ατόμων σε δημόσιους χώρους. Η αδιάκριτη ή αυθαίρετα στοχευμένη χρήση τέτοιων τεχνολογιών συνιστά μαζική βιομετρική παρακολούθηση. Αποτελεί εγγενώς περιττή και δυσανάλογη παρέμβαση σε ευρύ φάσμα θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, ενώ ακόμη μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες σε βασικές ελευθερίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι Ακόμη, η κατάρτιση προφίλ με βάση την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος της μη διακριτικής μεταχείρισης, ενώ οι χρήσεις που εικάζεται ότι προβλέπουν συναισθήματα ή συμπεριφορά δεν έχουν καμία απολύτως αξιόπιστη επιστημονική βάση.

Στόχος μας είναι μέσα σε ένα έτος και συγκεκριμένα έως τον Απρίλιο του 2022 να συλλέξουμε 1 εκατ. υπογραφές από κατοίκους τουλάχιστον 7 διαφορετικών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να βάλουμε τέλος στην βιομετρική μαζική επιτήρηση δημόσιων χώρων. Με αυτόν τον τρόπο θα υποχρεώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομική πράξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το δίκαιο της ΕΕ απαγορεύει ρητά και συγκεκριμένα τη μαζική βιομετρική παρακολούθηση.

Όλοι όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες, να υπογράψουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και να πουν ένα ηχηρό ΝΑΙ στην προστασία των δημοσίων χώρων από παρεμβατικές τεχνολογίες βιομετρικής παρακολούθησης μπορούν να το κάνουν μέσα σε 1 λεπτό στην επίσημη ιστοσελίδα της εκστρατείας #ReclaimYourFace, εδώ.

Την Πρωτοβουλία συντονίζει η οργάνωση European Digital Rights (EDRi), ενώ η Homo Digitalis ανήκει στα ιδρυτικά μέλη αυτής. Άλλες σημαντικές ελληνικές οργανώσεις που αποτελούν συνεργάτες και υποστηρικτές της εκστρατείας είναι η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Reporters United και η Ελληνική Ένωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας. Όσες οργανώσεις ενδιαφέρονται να στηρίξουν την εκστρατεία με τη συμμετοχή τους σε αυτή μπορούν να επικοινωνήσουν στο info@homodigitalis.gr.

Θυμίζουμε ότι στην Ελλάδα η Homo Digitalis έχει ήδη προχωρήσει σε δύο σημαντικές δράσεις στον τομέα της επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων!

Πιο συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2020 η οργάνωσή μας κατέθεσε αίτηση γνωμοδότησης προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) αναφορικά με μία σύμβαση έξυπνης αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην χρήση συσκευών αναγνώρισης προσώπου κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων σε δημόσιους χώρους. Επίσης, τον Ιούνιο του 2020 καταθέσαμε 2 στρατηγικές καταγγελίες ενώπιον της ΑΠΔΠΧ, αναφορικά με μία κεντρική βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία διατηρούνται βιομετρικά δεδομένων πολιτών χωρίς τις απαραίτητες διασφαλίσεις κατά την άποψη μας. Και οι δύο αυτές υποθέσεις δεν ήταν ευρέως γνωστές, αλλά μετά από τις δράσεις μας η ΑΠΔΠΧ ξεκίνησε επίσημα έρευνες τον Αύγουστο του 2020. Φυσικά, η Homo Digitalis παραμένει ενεργή και σε ζητήματα που αφορούν τη χρήση drones ή άλλων νέων τεχνολογιών στους τομείς της αστυνόμευσης και της διαχείρισης συνόρων. Τέλος, η οργάνωσή μας διοργάνωσε τον Σεπτέμβρη του 2020 μία σχετική ημερίδα αναφορικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως βιομετρικά δεδομένα, από τις ελληνικές αστυνομικές αρχές, μεταξύ άλλων. Μπορείς να δεις το βίντεο της ημερίδας και τα βίντεο των συμπερασμάτων αυτής στην ιστοσελίδα μας.

Διάβασε ακόμα